Test dig selv

0%

Nu starter det

Tiden er gået


Øvet

Øvet

1 / 20

Match de to sætninger

Jeg tabte min telefon fra 2. sal, og den gik i stykker…

2 / 20

Match de to sætninger

Jeg ved, det er meget usundt at ryge….

3 / 20

Vælg mellem disse 3 former

Anna flyttede til Danmark for 3 år siden. Hun __________ på sprogskole i 2 år. Hun er snart færdig.

4 / 20

Vælg mellem disse 3 former

Anna har mange fritidsinteresser. Hun elsker __________, for hun synes, det er afslappende.

5 / 20

Vælg den manglende form

Infinitiv    Nutid    Datid    Førnutid
gøre           gør         ____   har gjort

6 / 20

Skriv den manglende form

Infinitiv    Nutid    Datid    Førnutid
stjæle        stjæler   stjal      ___  _______

7 / 20

Hvad er det rigtige tidsudtryk?

Skal vi ikke vække ham? Han har sovet ___________.

8 / 20

Hvad er den rigtige sætning?

Jeg kan ikke finde min telefon…

9 / 20

Hvad er rigtigt?

10 / 20

Hvad er rigtigt?

11 / 20

Hvad lavede han? Skriv kun subjekt og verbum

12 / 20

13 / 20