Online opgaver

Blandede opgaver

Opgave 1

Find de 12 verber (infinitiv, nutid, datid)

Opgave 2

Diktat. Skriv verberne (infinitiv, nutid, datid, førnutid), deres form og gruppe. 

Opgave 3

Er verberne i infinitiv, nutid, datid eller førnutid?

Opgave 4